Bibliografie De Uitvreter nr. A 86e

 
 


Animo moesto. De hondengrafjes in de tuin van het Museum Meermanno-Westreenianum/Museum van het Boek. Met een transcriptie en vertaling door Jos van Heel. Zoeterwoude, De Uitvreter, augustus 1996

23x20 cm. [10] pp. 2 ills., 1 ingeplakt blad en 1 uitklapplaat. Cahiersteek. Boekdruk.

Colofon
Animo moesto (‘Met bedroefd gemoed’) werd in augustus 1996 door De Uitvreter gezet uit de Dante en Columna en gedrukt op resp. Zerkall, Ossekop, een waarschijnlijk nog 19de-eeuws papier en Hahnemühle Ingres. Het omslag van het merendeel der exemplaren is Fabriano Ingres. De oplage bedraagt circa 90 exemplaren, waarvan er 50 bestemd zijn voor het omineuze project ‘Mensch! durf te leven...’
Het frontispice is een verkleinde weergave van een litho van de hond Donau door de kunstenaar Last, het vileine artikel over de baron is ontleend aan de Arnhemsche Courant van 22 juli 1878, Lonneke N. maakte de uitklapplaat.

¶ De volledige naam van de kunstenaar luidt: Carel Christiaan Anthony Last