Bibliografie De Uitvreter nr. A 19

 
 


G.C. van ’t Hoog. Stemmingen. Uitgelezen verzen. Leiden, De Uitvreter, februari/maart 1991

25x18 cm. 32 pp. 2 ill. Gebrocheerd/gebonden. Boekdruk.

Colofon
Stemmingen. Uitgelezen verzen van G. C. van ’t Hoog werd samengesteld en van een nawoord voorzien door Klaas van der Hoek.
Op twee na werden de gedichten weergegeven volgens de versies in de bundels Geluk (Amsterdam, 1898) en Iris (Amsterdam, 1901). Voor het ongebundelde ‘Stemming’ werd de publicatie in Nederland (1897) gevolgd, voor ‘Mist op zee’ de ernaast gefacsimileerde autograaf, die berust op het Letterkundig Museum te Den Haag. De tegenover ‘Stemming’ geplaatste portretfoto bevindt zich in particulier bezit.
Deze bundel werd in de maanden februari en maart 1991 gezet uit de Garamont en gedrukt op Zerkall-Bütten door De Uitvreter te Leiden. De oplage bestaat uit 85 genummerde exemplaren, waarvan de eerste 25 zijn gebonden door ’t Kaft te Amsterdam.

Dit is nummer